Modele depresji

Modèle psychodynamiczny przyjmuje, że w powstawaniu depresji (i innych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości) istotną rolę odgrywają bieżące wewnątrzpsychiczne konflikty pomide l`impulsami, pragnieniami, dążeniami oraz deficyty rozwijanych funkcji psychicznych, DLA ukształtowania się których duże znaczenie mają doświadczenia z okresu rozwojowego (dzieciństwa i adolescencji) [9] [20]. Modèle wyuczonej bezradności zakłada, że podstawową przyczyną depresji jest oczekiwanie, że jednostkę spolka nieprzyjemne doświadczenie je że nie będzie mogła NIC zrobić, aby temu zapobiec pronoza, że przyszłe działania b, ą daremne, Jest przyczyną dwóch typów bezradności: (1) powoduje deficyt Reakcji poprzez ograniczenie motywacji do działania; (2) utrudnia dostrzeżenie zależności pomi, działaniem, un wynikami jego. Modèle psychologii głębi mówi, że głęboko Pod powierzchnią naszych świadomych przeżyć, Myślenia, odczuwania i zachowania, ukryta jest warstwa psychiki, w której Istnieją “Zakazane” pragnienia, fantazje Albo konflikty. OWA, określana często jako Ciemna-Inna strona, Inna Polowa naszego istnienia podczas Gdy w modelu psychologii głębi wychodzi się z założenia, że à negatywne Uczucia i nastroje doprowadzają do depresyjnych Myśli (Na przykład: “nie nadaję się ne niczego”, “nic nie Jestem Warta “), à w modelu poznawczym (lac. cognoscere-myśleć) założenie jest odwrotne: uważa się, że à negatywne Myśli wyzwalają depresyjne Uczucia i nastret. Modèle Ten zakłada, że Istnieją określone błędy w myśleniu, które w formalności sprawiają, że Dana Osoba rzeczywiście Czuje się Tak, Jak Myśli. Oto Lista tego typu błędów: Samo doświadczenie problemów nie warunkuje deficytu motywacyjnego lub poznawczego; Dopiero brak kontroli nad Nimi, powoduje taki efekt. Jeśli Człowiek ma do czynienia z nierozwiązywalnym problemem je dostrzega brak skuteczności swoich Reakcji, zaczyna zadawać sobie pytanie: co jest przyczyną mojej bezradności? Próba wyjaśnienia, której Człowiek dokonuje, Jest Głównym czynnikiem określającym, Kiedy i gdzie w przyszłości Może się spodziewać własnej bezsilności. Pomide wyuczoną bezradnością un depresją, pojawiającą się w rzeczywistości, zauważono wyraźne podobieństwa w zakresie przyczyn, zasobów leczenia, zapobiegania i predyspozycji. Modèle wyuczonej bezradności wskazuje na, że pesymistyczny styl wyjaśniania (owej bezradności) ze Warunki do wystąpienia depresji, un nawet jej umocnienia. MODELE zwierzęce OD lat są stosowane jako metoda Badań laboratoryjnych zmierzających do poznania natury oraz Metod leczenia Stanów psychopatologicznych przebiegających w organizmie.